امیر طاهری: خاورمیانه و جنبشِ فرار از هویت اسلامی

در سراسر تاریخ، ملت‌هایی که با بحران روبرو شده‌اند، کوشیده‌اند تا با احراز مجدد هویت غالبا تخیلی از بوته‌ی گدازان آزمون‌ها بگذرند. در همه موارد یک پرسش مطرح بوده است: کی هستیم؟

نویسنده: امیر طاهری، روزنامه نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی

منبع: ایندیپندنت فارسی

#امیر_طاهری

#سیاست

#خاورمیانه

@Unikador