امیر طاهری: خاورمیانه؛ سوال نپرسید!

خاورمیانه امروز واقعیت بسیار پیچیده‌تری را نشان می دهد و دیگر نمی‌توان آن را به نفت، درگیری میان اسرائیل-فلسطین، رقابت شیعه-سنی، تروریسم و برخورد ناسیونالیسم های بی تجربه تقلیل داد.امروزه برخورد با خاورمیانه حتی به آسانی یک دهه پیش هم نیست، چه برسد به اینکه به برخورد با خاورمیانه دریک قرن پیش و زمانی شبیه باشد که می شد با فرستادن یک کشتی کوچک جنگی و چرب کردن سبیل چند نفر، حیله کرده و کاری را انجام داد.

برگردان فارسی تحلیلی از امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی با عنوان اصلی زیر در شرق‌الاوسط:
The Middle East: Un-ask Your Question

#امیر_طاهری
#تحلیل_سیاسی
@Unikador