امیر طاهری: خامنه‌ای و رقص با آکاردئون روسی

این روز‌ها بار دیگر شاهد این هستیم که جمهوری با موسیقی روسی می‌رقصد. سیاست خارجی روسوفیل جمهوری اسلامی که یادآور روسوفیلی محمد‌علی شاه‌قاجار و ملایان اطراف اوست، جلوه‌های بسیاری دارد. استاد امیر طاهری نویسنده و تحلیل‌گر ارشد بین‌الملی در مجموعه مقالات ناپیوسته‌ای که طی یک سال گذشته در این زمینه نوشته برخی از این جلوه‌ها و نمود‌های آن را با نگاه ریز‌بین خود به نگارش در آورده است.

** گردآوری از مجموعه مقاله‌های امیر طاهری، روزنامه نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی

#امیر_طاهری

#روسوفیل

#سیاست

@Unikador