امیر طاهری: خامنه‌ای و نزدیکانش؛ از عبای دلاری تا عمامه‌ی یوآنی

برگردان فارسی از تحلیلی با عنوان اصلی زیر در شرق‌الأوسط:

Iran: The Dollarization Temptation

نبرد بین دلاریزه شدن یا یوآنیزه شدن در جمهوری اسلامی، این روزها به اوج خود رسیده است. از یک سو فرزین و دیگر اعضای جدید تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی قرار و از سویی دیگر علی خامنه‌ای و حلقه نزدیکان به او…

#امیر_طاهری

#تحلیل_سیاسی

#اقتصاد_ایران

@Unikador