امیر طاهری: خامنه‌ای و حسرت ناتمام

رویای خامنهای برای “نظم نوین جهانی” به رهبری ایرانِ تحتِ حاکمیت خمینی‌گرایان، چین و روسیه، در ذهنِ رهبری شکل گرفته که در یک دنیای فانتزی سیر می‌کند. او  در یک سلسله سخنرانی ادعا کرده که “شیطان بزرگ یعنی آمریکا” سعی دارد ایران را مانند بقیه خاورمیانه کند در حالی که این جمهوری اسلامی  است که بقیه خاورمیانه را مانند خودش، در مسیر تغییر شکل کل جهان قرار می‌دهد. بعید به نظر می رسد که خامنه ای در سن ۸۴ سالگی آنچه را که امیدوار بود «میراث تاریخی» یا به قول خودش «بیرون راندن شیطان بزرگ و متحدانش از منطقه» باشد، رها کند. شاید به همین دلیل است تا زمانی که خامنه‌ای در راس امور است، هم پکن و هم مسکو دست به هر کاری می‌زنند و اندازه سر سوزنی هم نگران این نیستند که هر کاری که می‌کنند، ایرانِ تحت حاکمیت ملاها را عصبانی کند.

 

برگردان فارسی  تحلیلی با عنوان اصلی زیر در شرق‌الأوسط:

Iran: With Friends Like That

 

#امیر_طاهری

#تحلیل_سیاسی

#ایران_معبد_ماست

@Unikador