امیر طاهری: خامنه‌ای علیه خامنه‌ای؛ گرگِ تنها در لباسِ میش

تصمیم خامنه‌ای برای تشدید کنترلِ شخصی بر پرونده‌های کلیدی سیاست خارجی ممکن است تا حدودی ناشی از اعتراضات سراسری شش ماه گذشته باشد که به اعتقاد او با حمایت بی‌سابقه‌ای از سوی قدرت‌های غربی و متحدانشان در «غرب آسیا» صورت گرفته است. بنابراین، خامنه‌ای این گونه می‌اندیشد که نشان دادن شاخص‌های کمتر خصمانه در روابط خارجی می‌تواند به ناامید کردن معترضان ایرانی کمک کند.

Iran and the Changing of Course!

نویسنده: امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی

منبع: شرق‌الاوسط

#امیر_طاهری

#تحلیل_سیاسی

#خامنه‌ای

@Unikador