امیر طاهری: حجاب اجباری؛ متن یا حاشیه؟

حجاب خمینی‌گرایان یکی از نمادهای یک نظام استبدادی و ضدمردمی است. نبردی که اکنون پیرامون مسئله حجاب درجریان است، در نگاه نخست ممکن است یک حرکت جنبی به‌شمار آید. حتی اگر فردای ما با اعلام حذفِ حجاب اجباری آغاز شود، باز هم این واقعیت که نظام کنونی در ایران دشمن آزادی‌های فردی و اجتماعی است، تغییر نخواهد کرد.

نویسنده: امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی

منبع: ایندیپندنت فارسی

#امیر_طاهری

#تحلیل_سیاسی

#نه_به_حجاب_اجباری

@Unikador