امیر طاهری: جنگِ پوتین و فاز بعدی

برگردان فارسی تحلیلی از امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی با عنوان اصلی زیر در شرق‌الاوسط:

Putin’s War: The Next Phase

بسیار سخت است که بتوان در برابر وسوسهای مقاومت کرد که به پوتین اجازه می‌دهد چاه عمیق‌تری برای خود حفر کند. اما هدف اصلی، نه تحقیر پوتین، بلکه پایان دادن به این جنگ است زیرا تاریخ، وی را تحقیر خواهد کرد.

#امیر_طاهری

#سیاست

#پوتین

#اوکراین

@Unikador