امیر طاهری: تکلیف ما با بریدگان از فرقه خمینی چیست؟

با افسانه «انقلاب دزدیده‌شده» که همچنان توسط بریدگان از فرقه خمینی مطرح می‌شود چه باید کرد؟

آیا تغییر نظر این بریدگان جدی است و اگر چنین است، آیا باید راه را برای پیوستن آنان که می‌خواهند از رژیم ببرند باز کنیم یا نه؟

نویسنده: امیر طاهری، روزنامه نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی

منبع: ایندپندنت فارسی

#امیر_طاهری

#سیاست

#تغییر_رژیم

#ایران

@Unikador