امیر طاهری: تلاش برای زنده کردن خَرِ مُرده‌ای به نام برجام – کافه سیاست – قسمت ۲۹

نکته های سیاسی از زبان امیر طاهری، روزنامه نگار و تحلیل گر ارشد

برگرفته از توئیت های استاد امیر طاهری

#یونیکا

#امیر_طاهری

#کافه_سیاست

#Khomeinism

@Unikador