امیر طاهری: تزلزل دیکتاتورها در اوج قدرت

رهبران دیکتاتور در بهترین شرایط، در پی‌ریزی یک جامعه کوتاه‌مدت موفق‌اند و جامعه کوتاه‌مدت، همان‌طور که از اسمش پیداست، همواره در خطر فروپاشی قرار دارد. با اینکه همه رهبران اتوکرات و خودرای را نمیتوان با هم مقایسه کرد، با این حال، وجه مشترک آنان را نباید از یاد برد. این وجه مشترک آینده نامعلوم آنان است.

نویسنده: امیر طاهری، روزنامه نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی

منبع: ایندیپندنت فارسی

#تحلیل_سیاسی

#امیر_طاهری

#یونیکا

@unikador