امیر طاهری | ترکیه: پدر چه می‌گوید؟

مصطفی کمال پاشا با نام مستعار آتاتورک، فرمانده‌ی نظامی کاریزماتیکی بود که بقایای امپراتوری عثمانی را به یک دولت-ملت تبدیل کرد که آرزوی مدرنیزه کردن خود را داشت. در نگاه اول، آتاتورک به کاری که انجام داد افتخار می‌کند. اما «پدر» در خصوص آینده ترکیه چه می‌گوید؟

Türkiye: What Would Father Say?

نویسنده: امیر طاهری، نویسنده و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی

منبع: شرق‌الاوسط

#امیر_طاهری

#تحلیل_سیاسی

@Unikador