امیر طاهری: برگه‌های رای و گلوله‌ها ׀ فرانسه‌ی پسا انتخابات

دموکراسی جایگزینی برای جنگ‌های داخلی است. در واقع، برگه‌های رای در دموکراسی‌ها جایگزین گلوله می شوند، اما این کافی نیست، آنها باید جایگزین کلمات آسیب زننده و حرکات متکبرانه نیز باشند.

برگردان فارسی تحلیلی به قلم امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی با عنوان اصلی زیر در شرق‌الاوسط:

French Elections: The Bad And The Not So Bad

 

#امیر_طاهری

#سیاست

#فرانسه

#مکرون

@Unikador