امیر طاهری: این یک جنبش آزادی است، رهایی از استبدادی به نام اسلام

قیام کنونی علیه جمهوری‌اسلامی از جنوب زاگرس شروع شد اما به نظر می‌رسد در شمال آن نیز گسترش ‌یابد. چه زمانی به اصفهان، تهران، تبریز، مشهد، اصلاً به کل ایران می‌رسد؟ این یک جنبش آزادی است، رهایی از استبدادی به نام اسلام.

This is a Liberation Movement, liberation from tyranny in the name of Islam

#اعتراضات_سراسری

#امیر_طاهری

#تغییر_رژیم

@Unikador