امیر طاهری: اکسیری اهریمنی به نام برجام

توافق اگرچه ممکن است ظاهری زیبا و درمان‌گر داشته باشد ولی در واقع، اکسیری اهریمنی است که منافع و منابع ملی ایران و ایرانیان را بر باد می‌دهد. ترس از یک جنگ تخیلی و واهی ممکن است به معامله‌ای منجر شود که زمینه‌‌های ادامه‌ی یک جنگ واقعی پشت یک صلح واهی را میّسر می‌سازد.

برگرفته از مقالات امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی

#امیر_طاهری

#سیاست

#توافق_هسته‌ای