امیر طاهری: انتخاب هابسون ׀ انتخابی که صدها ایرانی را تهدید می‌کند

هم‌اکنون، صدها هموطن ما در برابر تهدید «انتخاب هابسون» قرار دارند. ایرانیان هرگز در تاریخ خود، پیش از روی کار آمدن مشروعه‌خواهان، جزو ملل مهاجرخیز نبودند. سهمیه‌ای که ایالات متحده آمریکا برای پذیرفتن مهاجران از همه کشورها تعیین کرده بود، هرگز در مورد ایران پر نشد. پیش از سلطه مشروعه در تهران، ایران بیشتر مهاجرپذیر بود تا مهاجرخیز. بدین‌سان، هابسون، ببخشید منظورم جانسون است، و پتل باید درک کنند که آن پناهجویی که از ایران با هزار مرارت و حتی خطر مرگ، خود را به بریتانیا می‌رساند، انسانی است که کارد به استخوانش رسیده است.

نویسنده: امیر طاهری، روزنامه نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی

منبع: ایندیپندنت فارسی

#انتخاب_هابسون

#امیر_طاهری

#خمینیی‌زدایی

@Unikador