امیر طاهری: الگوی آیت‌الله برای جهان

The Ayatollah’s Model for the World

توهم ((ما زیباترین هستیم)) در آخوندها را می‌توان به ‌عنوان شکل حاد عشق افلاطونی رد کرده و دور انداخت. مشکل این است که این امر، ایران را از به دست آوردن تصویری واقع گرایانه از خود باز می‌دارد؛ تصویری که در آینه‌ی ساختگی خیالی و متعصبانه عده‌ای خاص منعکس نمی‌شود. یک تصویر واقعی از ایران تحت جمهوری اسلامی ممکن است همدردی ]دیگران[ را برای ملتی به همراه داشته باشد که در یک کشتی سرگردان در دریایی طوفانی، گروگان گرفته شده‌اند و رنج می‌کشند.

** برگردان فارسی تحلیلی به قلم امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی در شرق‌الاوسط

#امیر_طاهری

#سیاست

#ایران

@Unikador