امیر طاهری: اعتراضات در آمریکا و گرفتن ماهی از آب گل‌آلود

همینطور که خشم ناشی از مرگ یک شهروند رنگین پوست طی عملیات دستگیری ناشیانه پلیس از تب و تاب می افتد، زمان آن فرا رسیده تا به بررسی این موضوع بپردازیم که این خشم افسار گسیخته که به دهها شهر در سراسر جهان سرایت کرده چه منفعتی به همراه داشته است …

 

برگردان فارسی تحلیلی به قلم استاد امیر طاهری با عنوان زیر:

Uses of a Cocktail of Grievances

 When it comes to slavery we were all involved both as perpetrators and victims. Expiating that shame from our human existence is a task for us all, regardless of color and creed. Only thus the current cocktail of grievances may produce useful results.

#امیر_طاهری

#اعتراضات_آمریکا

#یونیکا

@Unikador