امیر طاهری: از بوسه‌ی برژنفی تا مصافحه‌ی خمینیستی

در سفر اخیر پوتین به تهران هیچ نشانی از میز هشت متری ضد کووید او وجود نداشت که تا حد امکان، مخاطبان یا همان هم صحبت های- خارجی را از او دور نگه دارد. همچنین، این بار او آماده بود تا از یک دست دادن و خوش و بِشِ صرف با میزبانان اصلی خود فراتر برود و با همه‌ی اطرافیان دست داده و خوش و بِش کند. او هر چند تا حد سنت «بوسۀ برادری سوسیالیستی، معروف به بوسۀ برژنف» که بوسیدن رفقای خارجی را شامل می‌شد پیش نرفت، اما صمیمانه آنها را در آغوش گرفت و با آنها مصافحه کرد.

** برگردان فارسی تحلیل امیر طاهری، روزنامه نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی در شرق الاوسط

Putin’s Imaginary World Order

 

#پوتین

#امیر_طاهری

#نظم_نوین_جهانی

@Unikador