امیر طاهری: اجلاس سران جی ۷ در بیاریتز؛ لحظه ای روشن در فصلی مسخره

روزنامه نگاران سراسر جهان همیشه این زمان از سال را به عنوان فصلی مسخره قلمداد می کنند.اما اکنون ممکن است بگویید که نشست «جی۷» در شهر تفریحی «بیاریتز» فرانسه که از روز شنبه شروع شد، یک استثناء از قانون فصل احمقانه سال است، یا نه؟

#یونیکا

#امیر_طاهری

#تحلیل_سیاسی

@Unikador