امیر طاهری: آیا کودکان هنوز در جنگ‌ها پیروز می‌شوند؟

در حال حاضر، سه کشور به طور فعال یا ضمنی در مسیر جنگ با همسایگان خود قرار دارند: روسیه، چین کمونیستی و ایرانِ تحت حکومت خمینی‌گرایان. هر سه کشور از میزان پایین زاد و ولد، نرخ بالای مرگ و میر و افزایش مداوم تعداد افراد مسن رنج می برند.

Do Babies Still Win Wars?

هر سه این کشور‌ها کشور تقریباً دو برابر هزینه‌ای را که برای سلامتی و رفاه شهروندان خود صرف می‌کنند به ارتش(نیروهای نظامی) اختصاص می‌دهند. هزینه‌های نظامی آنها بیش از دو برابر میانگین کشورهای «اوای‌سی‌دی» است ؛ این در حالی است که بودجه‌ی خدمات بهداشتی آنها کمتر از نیمی از میانگین این کشورها است.

 

نویسنده: امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی

منبع: شرق‌الاوسط

#امیر_طاهری

#تحلیل_سیاسی

@Unikador