امیر طاهری: آیا ترامپ دانسته یا ندانسته به نفع ایران کار می‌کند؟

پروژه «فشار حداکثری» که صدای استخوان پیکر متعفن نظام ملایان را در آورده ، به چند دلیل واضح همسو با منافع مردم ایران است . موضوعی که امیر طاهری ، روزنامه نگار و تحلیلگر ارشد بین المللی به آن پرداخته است …

#فشار_حداکثری

#ترامپ

#ایران

#امیر_طاهری