امیر طاهری: آنچه «پوتین مَداران» نادیده می‌گیرند

برگردان فارسی تحلیلی از امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر ارشد بین‌المللی در شرق‌الاوسط:

Points that Putin Apologists Miss

آنچه که با نام نظم جهانی از آن یاد می شود اکنون  با بزرگ ترین چالش خود از زمان جنگ جهانی دوم مواجه است. افراد و گروه هایی را هستند  که با استفاده و یا حتی سو استفاده  از عناوین خود به عنوان  ((روشنفکران  )) و یا ((زمامداران )) نجاوز پوتین به  اوکراین را توجیه میکنند . مایه ی تأسف و افسوس ، اگر نگوییم مایه شرم ، است که نفرت از آمریکا باعث شده است که بسیاری از افراد عاقل، تالیفات پوتین از یک فاجعه بزرگ را تأیید و حمایت کنند.

#سیاست

#امیر_طاهری

#پوتین

@Unikador