امید نهفته در دل ایرانیان، چهار سال بعد از دی‌ماه ۹۶

امید نهفته در دل ایرانیان، با وجود فقر و فلاکتی که جمهوری اسلامی به مردم ایران تحمل کرده یک همبستگی عمیق اما هنوز خاموش در میان مردم ایجاد کرده که بدون شک در بزنگاهی تاریخی خود را بروز خواهد داد. بطوری که حتا اگر جمهوری اسلامی بتواند با حمایت برخی مقامات خارجی از جمله در دولت جو بایدن، به فرض محال، بحران هسته‌ای را پشت سر بگذارد و تحریم‌ها را کاهش دهد، باز هم در برابر میلیون‌ها شهروند ناراضی و معترض که آن را نمی‌خواهند عاجز و ناچار به تسلیم است؛ اگر امروز نه، قطعا فردا!

** یادداشتی از روشنک آسترکی

منبع: کیهان لندن

#تحلیل_اجتماعی

#روشنک_آسترکی

#اعتراضات_سراسری

@Unikador