الی لیک: آنچه «بایدن» باید از «ترامپ» بیاموزد

نگران کننده‌ترین عملکرد بایدن این است که اجازه داد تا این باور شکل بگیرد که آمریکا عملیات اطلاعاتی اسراییل علیه زیرساخت های هسته‌ای ایران را تایید نمی‌کند. این پیام اشتباه است. بایدن هم مانند رژیم حاکم بر ایران باید سالروز مرگ سلیمانی را برای یادآوری این نکته پررنگ کند، که ایالات متحده علیه رژیمی که تحریم‌های اقتصادی عامل بازدارنده‌ای برای آن نیست، به زور متوسل خواهد شد…

** بر اساس ترجمه‌ای از ایران‌ترو

#قاسم_سلیمانی

#بایدن

#تحلیل_سیاسی

@Unikador