الاغ مرده‌ی برجام: فرار از وین، قرار در دوحه

آیتالله به هر بهانه‌ای، اطرافیان و جیره‌خوارانش را به  شعار مرگ بر آمریکا و استکبار جهانی سفارش می‌کند، با این حال و هم‌زمان با سردادن شعارهای تکراری که ملت ایران و ملت‌های منطقه از آن بیزار شده‌اند، آیت‌الله در پیدا و پنهان با آمریکا وارد مذاکره می‌شود و از آن برای رفع تحریم‌ها کمک می‌طلبد. حال با توجه به سفر اخیر بورل باید منتظر ماند و دید آخرین تیرهای ترکش غربیها  کی به پایان می‌رسد

منابع: کیهان لندن – ایندیپندنت

#برجام

#سیاست

#جوزف_بورل

@Unikador