اقرار رژیم به ۳۳ عملیات کاملا سری و موثر اسرائیل در داخل خاک ایران | کوبنده، مخرب و دومینویی

دانشگاه امام حسین، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی با فهرست کردن ۳۳ عملیات اسرائیل در داخل ایران، تاکید کرد که اقدامات اسرائیل در ایران براساس الگوی خرابکاری دومینویی و مبتنی بر «عملیات اطلاعاتی کاملا سری و موثر» بوده، کوبنده و مخرب است، و مدام بر «کمیت» و «کیفیت» عملیات‌ اسرائیل افزوده می‌شود.

منبع: ایندیپندنت فارسی

#سیاست

#اسرائیل

#دکترین_اختاپوس

@Unikador