اقدام قاطع !!! رژیم ایران؛ روحانی روغن ریخته را نذر امامزاده کرد

امروز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ #رژیم_ایران با اقدامی به گفته خود قاطع !!!! تغییراتی در روند رفتاری خود نسبت به آنچه در مفاد #برجام  تعیین شده بود ، اعمال کرد . #حسن_روحانی با ژستی مضحک در اصل «#روغن_ریخته را نذر امامزاده» کرد ….

#یونیکا