اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی به سبک شوروی است | رسانه‌های جهان | آدینه ۳ شهریور ۲۵۸۲

بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی

#رسانه‌های_جهان

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador