افشاگری رسانه‌های غربی در خصوص شرکت‌هایی که پشت پرده به رژیم خدمات می‌دهند

اما اینکه این رژیم  بیش از چهار دهه دوام آورده است، بخش بزرگی از آن به لطف کشورهایی و شرکت‌هایی بوده است که منافع اقتصادی‌شان را مقدم بر صلح و امنیت بین‌المللی قرار داده‌اند. این کشورها با کمک به ج.ا در دور زدن تحریم‌ها، ملاها را تقویت و علیه ایرانیانی اقدام می‌کنند که جانشان را به خطر می‌اندازند تا آینده‌ای بدون حکومت جمهوری اسلامی داشته باشند.

#RezaPahlavi

#انقلاب_ایران

#مهسا_امینی

@Unikador