افشاگری خبرنگار هافینگتون‌پست در باره رسوایی بی‌بی‌سی در همکاری با رژیم ایران

بی‌بی‌سی پذیرفته تولیداتش در ایران را به بی‌بی‌سی فارسی ندهد.نشریه خبری «هافینگتون‌پست» در گزارشی از توافق سرویس جهانی بی‌بی‌سی و رژیم ملایان درباره ادامه کار خبرنگار این شبکه در ایران خبر داده است…

#یونیکا

#BBC

#رسوایی