افزایش جنگنده‌های آمریکایی در منطقه برای تقابل با تهدیدات رژیم | رسانه‌های جهان | شنبه ۲۴ تـیر ۲۵۸۲

بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی

#رسانه‌های_جهان

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador