اعتراض تند سفیر اسرائیل در سازمان ملل به بالماسکه سکوت یک دقیقه‌ای شورای امنیت برای رئیسی

آنچه در این برنامه می‌بینید، پیام اعتراضی گیلاد اردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل نسبت به بالماسکه سکوت یک دقیقه‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد برای جلاد تهران، ابراهیم رئیسی است که ساعتی پیش منتشر شده است. آقای اردان ضمن شرم آور نامیدن چنین کاری این پرسش را پیش روی اعضای شورای امنیت گذاشت که نفر بعدی که آنها می‌خواهند برایش چنین بالماسکه سکوتی برگزار کنند کیست؟ آیا هیتلر؟

#گیلاد_اردان

#گزارش_خبری

@Unikador