اعتراضات سراسری و شکست‌های سه‌گانه رژیم

ایران، این روزها بیشتر از هر زمان دیگری آبستن انفجار است. خشم ملت بزرگ ایران، مدت‌هاست به دیگ جوشانی تبدیل شده که هر لحظه انتظار ترکیدن آن وجود دارد. از این رو، رژیم سعی دارد با درمان‌های موقت، از جمله قطع اینترنت، سرکوب و استفاده از ابزار پروپاگاندای رسانه‌ای خود، این دیگ در حال انفجار را موقتا خنک کند، یا دست کم خنک جلوه دهد. اما به رغم تمام این تلاش‌های مذبوحانه و استفاده از تمام آنچه در اختیار دارد، رژیم در هر سه‌ی این عرصه‌ها، خود را شکست خورده می‌بیند.

#اعتراضات_سراسری

#ایران

#IranProtests2022

@Unikador