اشکهای تیمسار خسروانی برای ایران در پاسخ به یاوه‌های سردار نقدی

تیمسار خسروانی در تبعید ناخواسته: «بزرگ‌ترین آرزوی من این است که مملکت داشته باشم! یه مملکتی باشه به نام ایران؛ مال خودم باشه!»

#نیمه_من_کو

#من_نیمه_دیگرم

#فوتبال

@Unikador