اسرائیل/جمهوری اسلامی و راهبرد نبرد بین جنگ‌ها

ماجرای راهبرد «نبرد بین جنگ‌ها» نکات مهمی را بازگو می‌کند؛ به این معنی که اسرائیل جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهد اما رژیم ملاها در پاسخ به حملات اسرائیل، امنیت کشورهای منطقه را به خطر می‌اندازد. به عبارت دیگر، راهبرد جمهوری اسلامی در قبال حملات اسرائیل این واقعیت را بیان می‌کند که در صورت وقوع درگیری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، رژیم ایران به جایی اینکه به مقابله با اسرائیل بپردازد، امنیت کشورهای منطقه را هدف قرار می‌دهد.

منابع: یونیکا / یادداشتی از طارق الحمید در ایندیپندنت

#ایران

#اسرائیل

#نه_به_جمهوری_اسلامی

@Unikador