استراتژی «دونالد ترامپ» برای همراهی «سنا» و «کنگره» در درگیری احتمالی با ایران چیست؟

برخی میگویند گلایه ترامپ از رسانه ها برای انتشار خبرهای جعلی نوعی تناقض است و برخی تناقض در گفتار وی را استراتژی او میدانند . در همین حال سناتورهای جمهوری خواه و دموکرات از او میخواهند که آنها در جریان تهدیدات رژیم ایران بگذارد . حال پرسش اینست ترامپ ، «سنا» و «کنگره» را برای یک درگیری احتمالی با ایران چگونه با خود همراه خواهد کرد ؟…

#مصاحبه

#یونیکا