استثمار نوجوانان روس برای مونتاژ پهپادهای ارسالی سپاه  | رسانه‌های جهان | یکشنبه ۲۲ امـرداد ۲۵۸۲

بازتابی از گزارش‌ها و تحلیل های منتشر شده در رسانه‌های بین‌المللی

#رسانه‌های_جهان

#انقلاب_ملی_ایران

#ایران_معبد_ماست

@Unikador