از  «همه بامنِ» خمینی تا «همه باهمِ» مردم

گمان نمی‌رود کسی نداند که منظور خمینی بنیان گذار رژِم تبهکاران در ایران در سال ۵۷ از شعار «همه با هم» چیزی جز «همه با من» نبود! ولی این حقیقت بعدها که وی از نیروی «همه» استفاده کرد و خود و جریان ارتجاعی‌اش به قدرت رسیدند، بر خیلی‌ها روشن شد….

#یونیکا

#همه_با_هم

#الاهه_بقراط

@Unikador