از تغذیه رایگان تا مسمومیت رایگان | ننگ بر فتنه ۵۷

از تغذیه رایگان تا مسمومیت رایگان، این جمله‌ای است که این روزها بسیار می‌شنویم. تغذیه رایگان در این جمله اشاره دارد به خدمات ارزشمند دولت شاهنشاهی ایران پیش از شورش بهمن ۵۷؛ خدماتی که این‌روزها و ۴۴ سال پس از آن روزِ شوم در بهمن‌ماه سال خودکشی جمعی ایرانیان بار دیگر رخ نمایی می‌کند تا بیش از پیش روایتگر عزم و اراده یک ملت برای عبور از جمهوری وحشت اسلامی باشد. فردای فاجعه ۵۷ و امروزِ اراده‌ی ما برای تغییر.

#انقلاب_ملی

#ننگ_بر_فتنه_۵۷

@Unikador