از باتلاق سوریه تا سراب اوکراین| نظام و توهم توسعه‌ی «عمق استراتژیک» به اوکراین

آنچه امروز جریان حامی همکاری رژیم با پوتین در جنگ اوکراین برای آن زمینه‌سازی می‌کند، درواقع القای همان توجیهات دخالت در جنگ سوریه است که اگر از روسیه در این جنگ حمایت نشود، ناتو دست به حمله می‌زند! به نظر این جریان فکری، «اوکراین هم عمق استراتژیک جمهوری اسلامی در مقابل ناتوست!» و البته فراموش می‌کند که مهمان دیگرش همزمان با روسیه، ترکیه‌ی رجب اردوغان، عضو ناتو است!

حالا فقط مانده توجیه معنوی و الهی برای «عمق استراتژیک نظام در اوکراین» که در آن از حرم و اماکن مقدس اسلامی و شیعی خبری نیست تا بتوان  دفاع از آنها را بهانه‌ی «حضور مستشاری» و دخالت نظامی جمهوری اسلامی قرار داد!

منابع: کیهان لندن آرشیو یونیکا

#سیاست

#عمق_استراتژیک

#مدافعان_حرم

@Unikador