از اکنون انگشت روی ماشه است!!!! – نکته نوشت

آن‌طور که پیش‌بینی می‌شد خامنه‌ای نه مذاکره‌پذیر و نه توان تبدیل شدن به یک حاکمیت نرمال را دارد پس راهی جز قمار با گزینه‌ی تنش‌آفرینی پیشرو ندارد …

#یونیکا

#زمان_فیلی

#براندازی