ازدیدگاه اصولی  مذاکره ای میان آیت الله ها و دولت پرزیدنت ترامپ برقرار خواهد شد!!!!؟

ملایان به اروپا #فرصت_۶۰_روزه میدهند و بلافاصله با تو دهنی از جانب آنها روبرو میگردند . حال لابیهای ملایان و ماله کشان کفتار صفت در درون رژیم با گزارشها و آگهی رپرتاژ ها سعی در القای این موضوع دارند که دولت ترامپ #سیگنالهای_مذاکره مخابره میکند . یک کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی به بررسی آن میپردازد …