ارگان تروریستی سپاه منفور تر از همیشه

با وجود اجرای انواع شوهای کمدی توسط #دلقکهای_مجلس_ولایت اما هنوز از #شرکای_راهبردی!!!!! رژیم ملایان خبری نیست . با همه گنده گویی های آیت الله های حاکم ولی به نظر میرسد بلایی که بر سر تروریستهای #سپاه در سوریه آمد ، در سایر مناطق هم انتظار آنها را میکشد