اروپا و ملایان ؛ «مماشات موشکی» یا «مهار موشکی» ، کدامیک!!؟


    تنش و نزاع لفظی میان #ملایان_تبهکار حاکم بر ایران و کشور های اروپایی بالا گرفته و ملایان  میگویند که اروپائیان آنها را بازی داده اند . اروپائیان نیز از #شورای_امنیت سازمان ملل خواسته اند که پرونده موشکی ایران را در ماههای آینده در گزارش خود بگنجاند . حال دو موضوع مطرح است ؛ آیا این یک سناریو است و یا اروپا نیز با به سر رسیدن تاریخ مصرف ملایان از #کشتی_پوسیده آنان پیاده میشوند !!!!