اروپا؛ وحشت از موشکهای رژیم تبهکار حاکم بر ایران

#رهبران_ملادوست_اروپا گویا تازه از خواب برخواسته اند . آنها اکنون به دنبال راههایی برای #مهار_موشکی #رژیم_ایران هستند. رهبران اروپا به دنبال آن هستند که از کشورهای آفریقایی و آسیایی بخواهند صادرات خود به ایران را متوقف کنند و یا مانع انتقال کالاهای حساس به ایران شوند. اتحادیه اروپا فهرستی از کالاهای دارای کاربری دوگانه دارد که قصد دارد بر صادرات آنها نظارت بیشتری اعمال کند.