ارتش دانشجویی انقلاب بار دیگر به میدان آمد | یکشنبه ۲۷ فروردین ۲۵۸۲

امروز یکشنبه ۲۷ فروردین‌ماه، ارتش دانشجویی انقلاب ملی ایران دور جدیدی از اعتراضات که نخستین آن در سال جدید است کلید زد. ویدئوهای همرسانی شده از این رویداد، یادآور جو دانشگاه‌های کشور در روزهای نخست انقلاب ملی ایران در سال‌ گذشته است.

#انقلاب_ملی_ایران

#ارتش_دانشجویی_انقلاب

#برای_ایران

@Unikador