ارتش آمریکا تصاویر واضح تری از «تلاش نیروهای سپاه» برای محو شواهد انفجار در نفتکش ژاپنی منتشر کرد

#ارتش آمریکا روز دوشنبه #تصاویر_جدید ی منتشر کرد که می‌گوید متعلق به تلاش نیروهای #سپاه_پاسداران برای جدا کردن یک مین منفجره نشده از بدنه کشتی ژاپنی است که هفته گذشته به همراه یک نفت‌کش دیگر در دریای عمان مورد حمله قرار گرفت.