ادامه کمپین اعتراضی به سیرکِ مذاکرات هسته‌ای در وین – آدینه ۲۱ ژانویه ۲۰۲۲

گزارشی از ادامه کمپین اعتراض به مماشاتگران غربی مقابل محل چانه‌زنی‌های رژیم اسلامی با غربی‌ها در هتل کوبورگ وین.

رَوَد ذره‌ای گر زِ خاکم به باد /// به خونَ من آن ذره آغشته باد

#ایران_فروشی_نیست

#دیگر_بس_است

#مذاکرات_وین

@Unikador