ادامه کارزار انقلابی هم‌میهنان در شب‌های سرد بهمن‌ماه | سه‌شنبه ۴ بهمن ۲۵۸۱

ویدئوهای همرسانی شده از محله‌های مختلف تهران، شیراز، کرج، مشهد و قزوین، روایتگر ادامه کار‌زار انقلابی هم‌میهنان در شکل‌ها و قالب‌های گوناگون است.

#من_وکالت_میدهم

#RezaPahlavi

#انقلاب_ملی

@Unikador